gratis advocaten spreekuur

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Voor vragen of een second opinion kunt u iedere maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur terecht op het gratis inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation te Leeuwarden. U kunt vrijblijvend binnenlopen bij ons kantoor aan de Westersingel 14 te Leeuwarden.

Gaat uw vraag over iets dat op papier staat, neem die papieren dan mee. Wellicht kunnen wij u direct het antwoord geven.

Past de maandagmiddag niet: bel gerust en wij kunnen desgewenst telefonisch of op een andere dag uw vraag beantwoorden. Doorgaans hebben wij aan 15 à 30 minuten voldoende om u een eerste advies te kunnen geven. Mochten we meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij vaak een zgn “licht advies toevoeging” (Lat) aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand: daarvoor bent u dan een kleine vergoeding verschuldigd voor de door ons te verrichten werkzaamheden. Met een inkomen op bijstandsniveau,  kunt u die kosten in 95% van de gevallen zelfs vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand.